HUR SPÄNDA SKA SKOGSMASKINSBANDEN VARA?

För att motverka att dina band eller däck går sönder eller slits mer än normalt så är det viktigt att banden är korrekt monterade och spända.

Du kan kontrollera att banden är korrekt spända genom att undersöka "hänget" på dina band. Det här undersöks genom att placera maskinen på en plan yta och mäta avståndet från ovansidan på ett av däcken, ner till den punkt mellan däcken där bandet hänger ner som mest. I det här läget ska bandet hänga ner max 50 mm, och är avståndet längre så betyder det att bandet ska spännas åt ytterligare.