HUR DU VÄLJER: 
BAND OCH KEDJOR FÖR VINTERN

När du ska välja slirskydd är ditt behov av grepp och bärighet de två huvudsakliga egenskaper du behöver överväga. Grepp behövs för att förbättra maskinens dragkapacitet, medan bärighet behövs för att förhindra att maskinen fastnar i mjukare marker eller gör för mycket skada på underlaget. 

Vintersäsongen i nordligare trakter bildar en egen kategori av underlag, där is och snö blir en faktor att ta hänsyn till. Eftersom marken fryser, snö packas och is bildas så krävs ett slirskydd som får grepp mot det relativt hårda underlaget. 

 

VILKA BAND ÄR BÄST FÖR SNÖ OCH IS?

Dragande band med smala och glest placerade plattor är optimerade för grepp och därför även underlag med snö och is. Formen och placeringen av plattorna ger även banden god självrengöringsförmåga vilket minimerar risken för att snön packas fast i dem.

 

XL MULTIGRIP GER MAXIMALT GREPP PÅ FRUSNA UNDERLAG

XL Multigrip är det perfekta bandet för vinterunderlag - men är såklart en investering som även ger extra grepp under resten av året. Tack vare sina smala, något spetsiga bandplattor ger banden god förmåga att ta sig ner och få fäste i det hårda eller frusna underlaget. Plattorna är monterade med ett avstånd som lämnar mycket liten möjlighet för snön att pressas fast någonstans i banden, vilket tillåter banden att löpa lätt på däcken.

XL UNI ALLROUNDBANDET FÖR ÅRETS ALLA MÅNADER OCH UNDERLAG

Är du i behov av ett par allround-band så fungerar XL Uni utmärkt på de flesta underlag under hela året, inklusive vintermånaderna. Uni-plattorna är endast några millimeter bredare än Multigrip-plattorna och har en U-formad profil som skapar två smala, parallella kontaktytor på varje bandplatta. Detta ger XL Uni en förbättrad bärighet, men bara marginellt mindre greppförmåga än XL Multigrip, vilket gör dem utmärkta för vintern. 

KEDJOR HAR STORA FÖRDELAR UNDER VINTERN

Många skogsmaskinister väljer kedjor som slirskydd under vinterhalvåret, antingen i kombination med band, eller för sig själva. Det finns flera anledningar till detta. På just snö och is kan kedjor ha vissa fördelar över band, eftersom ett par korrekt monterade kedjor inte ligger lika stilla på däcket som ett par korrekt monterade band gör. Kedjornas broddar rör sig därför både mer och i fler vinklar än vad bandplattor gör, vilket ger en mycket god förmåga att ta sig ner och hitta grepp i det hårda, men också porösa, vinterunderlaget.

Har du inte något stort behov av att investera i ett par dragande band så kan kedjor vara den perfekta lösningen för vintermånaderna, eftersom priset för ett par kedjor är ungefär en tredjedel av priset på de billigaste banden. I vårt utbud hittar du XL Chains, som finns i två varianter: Standard och PRO.
 

XL Chains Standard, med ovanliggande brodd

XL Chains PRO, med underliggande brodd

KOMBINERA BAND OCH KEDJOR

Att kombinera både band och kedjor är ett annat vanligt sätt att vinterrusta skogsmaskinen. Kedjor monteras då vanligen på delen med lägst marktryck medan boggiband ofta monteras på delen med högst marktryck, exempelvis lastredet på en skotare. På detta sätt får du fördelarna från både band och kedjor: kedjorna står för greppet, medan banden står för bärigheten för maskinens tyngre del.

UNDERHÅLL SLIRKYDDEN FÖR ATT BIBEHÅLLA GREPPET

Underhåll är viktigt för att maximera slirskyddens livslängd och funktion, oavsett årstid. Tänk alltid på att:


*Unvik att brodda vid minusgrader och glöm inte att förvärma enligt svetsinstruktioner.